Yuriko Shiratori

Yuriko Shiratori (born April 29, 1983) is a retired Japanese gravure idol.

po_Shiratori-Yuriko po_Shiratori-Yuriko2 po_Shiratori-Yuriko3 po_Shiratori-Yuriko4 po_Shiratori-Yuriko6