Asami Kai

Asami Kai (born January 9, 1987) is a Japanese actress & gravure idol.

po_Kai-Asami2 po_Kai-Asami3